ข่าวสาร

ปรับราคาโดเมน .net .biz

เนื่องจากทาง registrar แจ้งปรับราคาขึ้น โดยจะมีผล 20 ธันวาคม 2559

เนื่องจากทาง Registrar แจ้งมาว่าจะทำการปรับราคาโดเมน .net .biz ขึ้นอีก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนราคาโดเมน ดังนั้น ทางเราจะขอปรับราคาโดเมน .net .biz ทั้งในส่วนของลูกค้าเก่า และ ลูกค้าใหม่ ขึ้นอีก 30 บาทต่อปี สำหรับ .net และ 40 บาท สำหรับ .biz ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559

สำหรับลูกค้าใหม่ หรือ จดโดเมนใหม่ ที่ลงทะเบียนสั่งซื้อโดเมนใหม่เอาไว้ ก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 2559 จะยังคงได้ราคาปัจจุบัน คือ .net 480-465 บาท , .biz 500-485 ขึ้นอยู่กับ จำนวนปีที่ลูกค้าใช้บริการ โดยจะต้องชำระก่อน 20 มกราคม 2559 เท่านั้น แต่การลงทะเบียนไม่ใช่การจองสิทธ์แต่อย่างใด (ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป จะต้องชำระในราคาใหม่คือ .net 510-495 บาท, .biz 540-525 บาทขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่จดโดเมน)

สำหรับลูกค้าเก่า จะยังต่อราคาโดเมนตาม invoice ที่ได้แจ้งไปครับ โดย invoice แจ้งเตือนการต่ออายุที่สร้างตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2559  จะได้ในราคาใหม่ครับ  หากลูกค้าประสงค์ที่จะต่ออายุโดยยังไม่มี invoice สามารถอีเมลแจ้งได้ทันที และเพื่อความสะดวก สามารถแจ้งกลับมาได้จากทุกๆอีเมลที่ทางเราส่งออกไปครับ และหากเราไม่ตอบกลับภายใน 14 ชั่วโมง สามารถอีเมลซ้ำได้ทันทีครับ

สำหรับลูกค้า reseller ก็จะปรับราคาด้วย ในอัตราเท่ากัน

ทั้งนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ แต่สาเหตุมาจากการปรับราคาจากทาง Registrar หวังว่าทางลูกค้าจะเข้าใจครับ แต่ในส่วนโดเมนอื่นที่ไม่ปรับราคา เราก็คงราคาเอาไว้เหมือนเดิมต่อไปครับ


ประกาศ 2016-10-31 / 2383 Views