ข่าวสาร

Supported PHP 7.2 Latest version

เพิ่ม PHP 7.2 เป็นตัวเลือกในการใช้งานได้แล้ว วันนี้

PHP มีการพัฒนาไม่หยุด ปัจจุบันคือ version 7.2 และเราก็มีให้บริการเป็น Option แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดยในปัจจุบัน ลูกค้าจะเลือกใช้งาน PHP version 7.2 ได้ผ่าน control panel และยังมี PHP version 7.0 และ 5.6 เพื่อใช้สำหรับรันงานที่ต้องการ backward compatibility อีกด้วย (แนะนำให้ใช้งาน version 7.2 ซึ่งจะมีความเร็วสูงสุด ใหม่ที่สุด ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้

ทั้งนี้เรายังคงตั้งใจบริการทุกท่านต่อไปเช่นเดิม


ประกาศ 2019-03-24 / 406 Views