Mindwebhost ปันคืนสู่สังคม

สถานสงเคราะห์ คนพิการและทุพพลภาพ พระประแดง

Mindwebhost ปันคืนสู่สังคม โครงการที่ 34 สถานสงเคราะห์ คนพิการและทุพพลภาพ พระประแดง ช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน

ในโครงการนี้ เราได้เดินทางเพื่อไปบริจาคเงินให้กับ คืนสู่สังคม ครั้งที่ 34 - สถานสงเคราะห์ คนพิการและทุพพลภาพ พระประแดง ในวันที่ 10 มกราคม 2559

ซึ่งจำนวนเงินที่บริจาคครั้งนี้ เป็นยอดเงินที่ตัดออกมาจากการเข้าใช้บริการ mindwebhost.com ทุกท่าน รวมเข้ากับ mindwebhost.com ที่บริจาคให้กับทุกๆเดือน รวมแล้ว ครั้งนี้ได้บริจาคเป็นจำนวนเงิน 1,200 บาท (ยอดบริจาคครั้งนี้ เป็นยอดที่สลับกับครั้งก่อน ในการบริจาคที่เราเดินทางไปวันเดียวกัน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยครับ)

การเดินทางไปบริจาคของเราก็เป็นแบบเรียบง่าย ก็คือไปบริจาค แล้วก็ถ่ายรูปเล็กน้อย ก่อนที่จะเดินทางกลับครับ

ทั้งนี้ ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน ในช่วงเดือน กรกฏาคม - กันยายน ที่ผ่านมาที่ทำให้โครงการนี้ มียอดเงินบริจาคได้ โดยขอให้อานิสงของผลบุญครั้งนี้ แผ่ไปถึงผู้ใช้บริการทุกท่านในช่วง กรกฏาคม - กันยายน ทุกๆท่านนะครับ

สำหรับโครงการของเรายังมีอยู่อย่างต่อ เนื่อง โดยจะแบ่งเป็น 3 เดือนต่อ 1 รอบ สามารถอ่านรายละเอียดโครงการได้ เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของเรา สำหรับโครงการต่อไป (ตุลาคม - ธันวาคม) เราจะนำเงินไปบริจาคที่ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิง ธัญญบุรี

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการอีกครั้ง ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนร่วมสังคมของเราครับ


วันที่บริจาค 2016-01-10 / ยอดเงิน 1200 บาท


รายนามผู้มีส่วนร่วมในการบริจาค

Last update : 2015-11-11 21:44:40
ลำดับ รายละเอียด รับ(บาท)
1 MindWebHost.com สมทบทุน สำหรับเดือน กรกฎาคม 2558 222
2 MindWebHost.com สมทบทุน สำหรับเดือน สิงหาคม 2558 222
3 MindWebHost.com สมทบทุน สำหรับเดือน กันยายน 2558 222
4 XXXndasuksa.ac.th 7.5
5 XXXdieos.net 6.8
6 XXXinter.com 5
7 XXXthaigeophysics.com 43.5
8 XXXamteamthailand.tv XXXทีมไทยแลนด์ดาราเฮโย.com 15.3
9 XXXาย.com 7.2
10 XXXienergyhost.com 3.5
11 XXXoko.com 3
12 XXXbanpapavarin.com 14
13 XXXแน่ออนทัวร์.com 4.2
14 XXXยจรเข้.com 4.2
15 XXXachai.com 11.3
16 XXXgnadrivingschool.com 6.8
17 XXXiundersell.com 3.8
18 XXXmma.net 3
19 XXXvalit-optic.com XXXที่ร้าน.com 8
20 XXXค้าขายดี.net 7.2
21 XXX-step.com 17.3
22 XXXตรไทย.com XXXมป์ไทย.com 8.4
23 XXXทาสีบ้าน.com 8.2
24 XXXawyersthailand.com 6.8
25 XXXer.com 4.3
26 XXXp1153.com 11.3
27 XXX-idea.com 6.8
28 XXXฟนออนไลน์.com 4.2
29 XXXคว้านมะพร้าว.com XXXเขาควาย.com XXXร้าวน้ำหอม.com 12.7
30 XXXจกรถยนต์.net 4.2
31 XXXm15.com 29.8
32 XXXmwebsite.com 13
33 XXXาพักร้อน.com XXXองออกกลังกายกลางแจ้ง 8.6
34 XXXile-fix.com 3.8
35 XXXrliesteaks.com 14
36 XX-kingdom.com 7.5
37 XXXtowa.com 11.3
38 XXXnadetdriving.com 7.8
39 XXXkofriend.com 3.8
40 XXXchaiwatproperty.com 11.8
41 XXXthaigeophysics.com 42.5
42 XXXบียงไม้.com XXXระแนงไม้.com XXXตูรั้วไม้.com 12.6
43 XXX-berry.com 52.8
44 XXXvelivf.com 18.75
45 XXXรถตู.com 14.2
46 XXXzan-design.com 3.5
47 XXXศรีร่มเย็นทัวร์.com XXXพย์ไพศาลทัวร์.com 8.4
48 XXXeloveflower.net 16.88
49 XXXgkoktostay.com 3.8
50 XXXinammarketing.co.th 3
51 XXXตซอน.com 4.3
52 XXXnakarindriving.com 7.8
53 XXXir109.com 11.3
54 XXXprathansib.com 3.8
55 XXXมเจาะ.com 8.2
56 XXXernatz.com 3.8
57 XXXua.com 3.8
58 XXXustryvacuum.com 7.5
59 XXXt-mode.com 35.3
60 XXXปาร์เก้.com 20.5
61 XXX-cr.net 4.3
62 XXXองดูดฝุ่น.com 4.2
63 mindwebhost สมทบให้เป็นจำนวนเต็ม 192.87
รวมยอดบริจาคเบื้องต้น 1500