Mindwebhost ปันคืนสู่สังคม

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก

Mindwebhost ปันคืนสู่สังคม โครงการที่ 39 บ้านรื่นสุข ช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม

อยู่ระหว่างรอบการบริจาคค่ะ

รายนามผู้มีส่วนร่วมในการบริจาค

Last update : 2016-11-05 22:01:50
ลำดับ รายละเอียด รับ(บาท)
1 MindWebHost.com สมทบทุน สำหรับเดือน ตุลาคม 222
2 MindWebHost.com สมทบทุน สำหรับเดือน พฤศจิกายน 222
3 MindWebHost.com สมทบทุน สำหรับเดือน ธันวาคม 222
4 XXXgsinee-resort.com 29.8
5 XXXhinefundhost.com 11.9
6 XXXองดูดฝุ่น.com 4.4
7 XXXllogenexis.com 21
8 XXXgkoktostay.com 4.3
9 XXXระดึงทัวร์.com 4.3
10 XXXอพาร์ทเม้นท์พัทยา.com XXXโรงแรมพัทยา.com XXXที่ดินพัทยาราคาถูก.com 12.9
11 XXXbanpavika.com 7.5
12 XXXervice.net 8.2
13 rodbanguarantee.com รถบ้านการันตี.com rodpaidang.com 28.3
14 เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม.com ระบบดูดฝุ่น.com 8.8
15 ดูดฝุ่น.com กำจัดฝุ่น.com 8.8
16 ขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่น.com 4.3
รวมยอดบริจาคเบื้องต้น 820.5