เช่า host ในไทย และต่างประเทศ

Pro hosting PHP

P1
340 บาท . ต่อปี (เมื่อชำระ 3 ปี)
 • 50 MB Space
 • 3 GB Bandwidth
 • 1 Domain
 • 2 Databases
 • limit 5 Sub domain
 • limit 3 . Email Account
 • 1 ปี 350 บาท
 • 2 ปี 700 บาท
 • 3 ปี 1030 บาท
ปิดรับลูกค้าใหม่ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
P2
700 บาท . ต่อปี (เมื่อชำระ 3 ปี)
 • 150 MB Space
 • 8 GB Bandwidth
 • 1 Domain
 • 10 Databases
 • limit 10 Sub domain
 • limit 10 Email Account
 • 1 เดือน 150 บาท
 • 3 เดือน 300 บาท
 • 6 เดือน 450 บาท
 • 1 ปี 750 บาท
 • 2 ปี 1450 บาท
 • 3 ปี 2100 บาท
ปิดรับลูกค้าใหม่ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
P3
1300 บาท ต่อปี (เมื่อชำระ 3 ปี)
 • 330 MB Space
 • 16 GB Bandwidth
 • 1 Domain
 • 30 Databases
 • ไม่จำกัด Sub domain
 • ไม่จำกัด Email Account
 • 1 เดือน 250 บาท
 • 3 เดือน 500 บาท
 • 6 เดือน 750 บาท
 • 1 ปี 1350 บาท
 • 2 ปี 2650 บาท
 • 3 ปี 3900 บาท
ปิดรับลูกค้าใหม่ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
P4
1900 บาท ต่อปี (เมื่อชำระ 3 ปี)
 • 510 MB Space
 • 24 GB Bandwidth
 • 1 Domain
 • ไม่จำกัด Databases
 • ไม่จำกัด Sub domain
 • ไม่จำกัด Email Account
 • 1 เดือน 350 บาท
 • 3 เดือน 700 บาท
 • 6 เดือน 1050 บาท
 • 1 ปี 1950 บาท
 • 2 ปี 3850 บาท
 • 3 ปี 5700 บาท
ปิดรับลูกค้าใหม่ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

น้อยไป? ต้องการใหญ่กว่านี้?

P5
2500 บาท ต่อปี (เมื่อชำระ 3 ปี)
 • 690 MB Space
 • 32 GB Bandwidth
 • 1 Domain
 • ไม่จำกัด Databases
 • ไม่จำกัด Sub domain
 • ไม่จำกัด Email Account
 • 1 เดือน 450 บาท
 • 3 เดือน 900 บาท
 • 6 เดือน 1350 บาท
 • 1 ปี 2550 บาท
 • 2 ปี 5050 บาท
 • 3 ปี 7500 บาท
ปิดรับลูกค้าใหม่ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
P6
3100 บาท ต่อปี (เมื่อชำระ 3 ปี)
 • 870 MB Space
 • 40 GB Bandwidth
 • 1 Domain
 • ไม่จำกัด Databases
 • ไม่จำกัด Sub domain
 • ไม่จำกัด Email Account
 • 1 เดือน 550 บาท
 • 3 เดือน 1100 บาท
 • 6 เดือน 1650 บาท
 • 1 ปี 3150 บาท
 • 2 ปี 6250 บาท
 • 3 ปี 9300 บาท
ปิดรับลูกค้าใหม่ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
P7
3700 บาท ต่อปี (เมื่อชำระ 3 ปี)
 • 1050 MB Space
 • 48 GB Bandwidth
 • 1 Domain
 • ไม่จำกัด Databases
 • ไม่จำกัด Sub domain
 • ไม่จำกัด Email Account
 • 1 เดือน 650 บาท
 • 3 เดือน 1300 บาท
 • 6 เดือน 1950 บาท
 • 1 ปี 3750 บาท
 • 2 ปี 7450 บาท
 • 3 ปี 11100 บาท
ปิดรับลูกค้าใหม่ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
P8
4300 บาท ต่อปี (เมื่อชำระ 3 ปี)
 • 1230 MB Space
 • 56 GB Bandwidth
 • 2 Domain
 • ไม่จำกัด Databases
 • ไม่จำกัด Sub domain
 • ไม่จำกัด Email Account
 • 1 เดือน 750 บาท
 • 3 เดือน 1500 บาท
 • 6 เดือน 2250 บาท
 • 1 ปี 4350 บาท
 • 2 ปี 8650 บาท
 • 3 ปี 12900 บาท
ปิดรับลูกค้าใหม่ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • FTP Access Upload ไฟล์โดยใช้ FTP ได้
 • File Manager จัดการไฟล์ผ่าน Control Panel
 • Web Statistics ระบบรายงานสถิติการใช้ web
 • PHPMyAdmin web base สำหรับจัดการฐานข้อมูล MySQL
 • PHP รองรับการใช้งานภาษา PHP
 • MySQL รองรับฐานข้อมูลแบบ MySQL
 • รองรับ CMS หลากหลาย ที่เป็น PHP และ MySQL ได้
 • Full backup ข้อมูลทุกๆ 2 วัน

คุณสมบัติขั้นสูง

 • PHP เลือกได้เอง ระหว่าง 7.0, 5.6
 • MySQL Version 5.5,5.6 optimized (MariaDB 5.5)
 • DNS Management + MX record Management
 • POP3 / IMAP เช็คอีเมลผ่าน Smart phone
 • Email Forwarding ส่งอีเมล์ต่อไปยังปลายทางอื่นๆ
 • GD2,Gzip,Freetype,iconv,mbstring,Curl และอื่นๆ
 • .htaccess avaliable Ex. mod_rewrite และอื่นๆ
 • ใช้ 3rd party email service เช่น Google App(G Suite), Office 365 ได้
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุในหน้าเว็บนี้อีกแล้วตลอดอายุการใช้งาน (ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลง Account เช่น เปลี่ยน Plan, เพิ่มพื้นที่, จดโดเมน และอื่นๆ)