วิธีการสั่งซื้อ

Hosting พร้อมโดเมน หรือ Hosting อย่างเดียว

ให้ท่านเลือก Hosting package ที่ต้องการได้จาก เช่า host

เลือก package ตามที่ต้องการ

จากนั้น จะปรากฏหน้าจอ ให้เลือก ว่าท่านมีโดเมนอยู่แล้ว หรือว่า ต้องการจดโดเมนใหม่ หรือว่าจะย้ายโดเมนที่มีอยู่ปัจจุบันเข้ามาใช้บริการกับทางเรา (การย้ายโดเมนเข้ามาเราคิดค่าบริการตามปกติ และหลังกระบวนการย้ายสำเร็จ โดเมนจะมีอายุเพิ่มขึ้นจากของเดิม อีก 1 ปี) แล้วดำเนินการไปเรื่อยๆ

โดยให้ท่านกรอกข้อมูลตามที่ระบบแจ้งไปเรื่อยๆ จนถึง ขั้นตอนสุดท้าย ท่านจะได้ใบเสนอราคาถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครใช้บริการ

จดโดเมนใหม่อย่างเดียว หรือว่า ย้ายโดเมนเข้ามา

ให้ท่านค้นหาชื่อโดเมนที่ต้องการได้จาก จดโดเมน

ใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการก่อน

จากนั้น ระบบจะรายงานว่า ชื่อโดเมนที่ท่านต้องการนั้นว่างหรือไม่ หากว่าง ก็สามารถ กด จดโดเมนได้ทันที หากโดเมนไม่ว่าง ท่านจะไม่สามารถจดได้

โดยให้ท่านกรอกข้อมูลตามที่ระบบแจ้งไปเรื่อยๆ จนถึง ขั้นตอนสุดท้าย ท่านจะได้ใบเสนอราคาถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครใช้บริการ