ข่าวสาร

งดการให้บริการ xmlrpc.php

เนื่องด้วยความปลอดภัย และ ป้องกันการโจมตี

ทางเรา ของดให้บริการ xmlrpc.php ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย และ เป็นการป้องกันการโจมตีจากผู้ไม่หวังดี

แต่อย่างไรก็ดี หากท่านใดต้องการใช้งาน ก็สามารถแจ้งความต้องการเข้ามาได้ ทางเรายินดีเปิดให้บริการได้ด้วยเช่นกัน


ประกาศ 2019-04-19 / 2129 Views