ข่าวสาร

ระวัง scam แอบอ้าง mindwebhost.com

แอบอ้างเพื่อให้ชำระค่าบริการใดๆเพิ่มเติม

แจ้งผู้ใช้บริการทุกท่าน เนื่องด้วย มีผู้ใช้บริการรายหนึ่ง ถูกผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการ mindwebhost ทัก Line messenger ไปหาในชื่อ IT Support และแจ้งว่า เว็บจะหมดอายุ และ ให้ทำการต่ออายุ โดยมีการเร่งรีบ ให้รีบชำระเงิน เพื่อให้ต่ออายุทันที โดยใช้อุบาย แจ้งว่า เว็บจะหมดอายุ และถูกลบแล้ว

ทางเราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า

1) เราไม่มีนโยบาย ส่งทีมงาน เพื่อทวงถามหรือติดตามให้ต่ออายุใดๆ ทุกการต่ออายุ ทางลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจเอง โดยเราจะแจ้งอีเมลล่วงหน้า เป็นจำนวน 4 ครั้ง ก่อนหมดอายุ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน อีเมลครั้งแลกจะส่งล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 60 วัน ทางลูกค้าตัดสินใจว่าต้องการต่อหรือไม่ต่อด้วยตนเองเท่านั้น

2) การชำระเงิน ไม่มีการชำระเงินอื่นใด ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน https://mindwebhost.com/payment เท่านั้น

3) และแม้ว่า หมดอายุแล้วก็ตาม เว็บจะยังไม่ถูกลบทันที เราจะเก็บข้อมูลเอาไว้ให้อีกช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งจะสามารถต่ออายุกลับมาได้ ด้วยราคาค่าบริการเท่าเดิม ไม่เพิ่มราคาจากที่เคยจ่ายแต่อย่างใด

4) สามารถตรวจสอบ รายละเอียดการหมดอายุ และ บริการต่างๆ ได้ด้วยตนเองผ่าน https://center.entercm.com เท่านั้น

ทั้งนี้หากไม่มั่นใจ สามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทาง https://www.mindwebhost.com/contact หรือ ส่งอีเมลมาให้ทางเราตรวจสอบได้ที่ me@entercm.com เสมอ


ประกาศ 2020-10-28 / 1285 Views