ข่าวสาร

ติดต่อไม่ได้ชั่วคราว

เนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศ ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ

ช่วงวันที่ 14 - 16 เมษายน จะไม่สามารถติดต่อได้ทุกช่องทาง เนื่องด้วยการเดินทางไปต่างประเทศ ในพื้นที่ ที่ไม่มีสัญญาณ ลูกค้าสามารถทิ้งข้อความต่างๆ ไว้ได้ทางอีเมล และเราจะ process อีกครั้งในวันที่ 17 สำหรับการต่ออายุใดๆ ลูกค้าสามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ก่อนช่วงเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ


ประกาศ 2019-04-04 / 1213 Views