วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

สำหรับลูกค้าใหม่ ท่านจะต้องขอใบเสนอราคาจากทางเราก่อน ซึ่งเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วย สำหรับลูกค้าเก่า หลังจากที่ท่านได้รับทราบยอดเงินที่ต้องชำระแล้ว สามารถชำระตามรายละเอียดด้านล่างได้ทันที

ธนาคาร (การฝาก/โอน เข้าบัญชีธนาคาร ด้วยวิธีการต่างๆ)

ท่านสามารถเลือกชำระได้หนึ่งธนาคาร ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

บัญชีธนาคาร

Paypal

สำหรับการชำระเงินผ่าน Paypal ทางเราจะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม จากยอดที่ท่านได้ลงทะเบียน/ที่ต้องชำระ เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 4% ของยอดชำระกับอีก 11 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ทาง Paypal เรียกเก็บเพิ่มเติม โดยยอดรวมจะปรากฏเมื่อเข้าสู่หน้าจอชำระเงิน